ДОВІДКОВІ ДАНІ

Історична довідка


В п’ятидесятих роках минулого століття з метою покращення малопридатних для сільськогосподарського виробництва поліських земель, їх збільшення розпочалося широкомасштабне освоєння та меліоративне покращення земель з влаштуванням відкритих каналів, гончарного дренажу, регулюючих споруд, що з часом дало можливість значно покращити водно-повітряний режим сільськогосподарських земель.

Для технічного контролю за якістю будівельних меліоративних робіт, а в подальшому для технічної експлуатації побудованих осушувальних систем в грудні 1951 р. в м. Сарни було створене Ровенське управління експлуатації осушувальних систем.

На підставі наказу № 19 від 22.03.1954 року по Ровенському управлінні сільського господарства з 10.04.1954 року Ровенське УЕОС було перенесено в с. Кам’янка Березнівського району, з листопада місяця 1965 року управління було перенесено в м. Костопіль. Ровенське УЕОС було організовано для обслуговування осушувальних систем, побудованих в Рівненській області. До 1960 року управління складалося із 6 експлуатаційних дільниць, які обслуговували системи в п’яти адміністративних районах. В 1960 році було організовано додатково 11 експлуатаційних дільниць, які обслуговували осушувальні системи в 13-ти адміністративних районах області.

В 1965 році на базі експлуатаційних дільниць було організовано Дубровицьке УЕОС, в 1968 році - Сарненське і Дубнівське управління осушувальних систем. Внаслідок утворення Дубровицького, Дубнівського, Сарненського УЕОС Ровенське УЕОС почало обслуговувати осушувальні системи в 4-х адміністративних районах області: Костопільському, Березнівському , Корецькому, Рівненському. В 1983 р. в Березнівському районі було збудовано сучасну матеріально-технічну базу з адміністративно-виробничим приміщенням, гаражем, майстернею.

На виконання наказу Мінводгоспу України від 11.07.1988 року № 105 «Про створення Ровенського проектно- будівельно-експлуатаційного об’єднання « Ровномеліоводгосп» на базі будівельно-монтажного тресту «Поліссяводбуд» і обласного виробничого управління меліорації і водного господарства в м. Рівне Рівненське управління меліоративних систем з 01.08.1988 року підпорядковане Ровенському проектно-будівельному об’єднанню « Ровномеліоводгосп».

18.08.1995 року Рівненське управління меліоративних систем в м.Костополі перейменовано в Костопільське управління меліоративних систем /наказ Держводгоспу № 63 від 11.08.1988 р., наказ Рівненського облводгоспу № 144 від 14.08.1995р/, яке обслуговує два адміністративних райони Костопільський та Березнівський.

Згідно наказу Рівненського облводгоспу № 194-В від 14.12.2004 року з 01.01.2005 року Костопільське управління меліоративних систем перейменовано в Костопільське міжрайонне управління водного господарства.

Свого часу управління очолювали : Булаєв Євгеній Семенович з 27.02.1952 по 09.04.1957р., Юрко Степан Хомич з 15.02.1958 по 03.08.1961р., Ткаченко Ганна Самойлівна з 03.08.1961 р. по 27.03.1968 р., Швагер Валентин Олексійович з 27.03.1968 року по 04.08.1970р., Тарасевич Анатолій Васильович з 20.10.1970 по 27.01.1979 р.

З лютого 1979 р. по 2012 р. управління очолював Денисюк Микола Адамович. У 1986 році Денисюк М.А. нагороджений Грамотою Президії Верховної Ради УРСР- за значний вклад в розвиток меліорації земель, успішне виконання виробничих завдань і соціалістичних зобов’язань і активну участь в громадському житті, у 2003 році – нагороджений Почесною Відзнакою Держводгоспу України. З 2012 р. обов’язки начальника управління виконує Гуцуляк Віталій Васильович.


Управління неодноразово виходило переможцем в соц. змаганнях.

1982 рік – РУЕОС вручено Перехідний Червоний Прапор Мінводгоспу СРСР і ЦК профспілок працівників сільського господарства по підсумках всесоюзного соц.змагання за перше півріччя 1982 року,
1985 рік – РУОС нагороджено Почесною грамотою Рівненського облводгоспу, занявшому перше місце в соц.змаганні по підсумках роботи за перше півріччя 1985 року
1985 рік- РУОС нагороджено Почесною грамотою Рівненського облводгоспу , за перше місце в соц.змаганні серед організацій облводгоспу за 1985 рік.
1986 рік – РУОС нагороджено Почесною грамотою Рівненського облводгоспу , за друге місце в обласному соц.змаганні серед організацій облводгоспу по підсумках роботи за 1986 рік.
1987 рік - РУЕОС вручено Перехідний Червоний Прапор Мінводгоспу СРСР ЦК профспілки по підсумках соц.змагання за перше півріччя 1987 року.
1987 рік –РУОС вручено Перехідний Червоний Прапор Мінводгоспу СРСР і ЦК профспілки по підсумках всесоюзного змагання за другий квартал і перше півріччя 1987 року.
1987 рік – РУОС вручено Диплом Держводгоспу, як переможцю всесоюзного соц.змагання по підсумках роботи за перше півріччя 1987 року.
1987 рік – РУОС вручено Перехідний Червоний Прапор Мінводгоспу СРСР і ЦК профспілки працівників агропромислового комплексу по підсумках всесоюзного соц.змагання за друге півріччя 1987 року.
1987 рік – РУОС вручено Червоний Прапор Мінводгоспу СРСР і ЦК профспілки по підсумках всесоюзного змагання за четвертий квартал , друге півріччя і 1987 рік.
1988 рік – РУОС нагороджено Почесною грамотою облводгоспу, за перше місце по підсумках обласного соц.змагання за 1987 рік.
1988 рік – РУОС вручено Перехідний Червоний Прапор Мінводгоспу СРСР і ЦК профспілки по підсумках всесоюзного соц.змагання за перше півріччя 1988 року.
1988 рік – РУОС вручено Диплом Держводгоспу, як переможцю Всесоюзного соц.змагання по підсумках роботи за перше півріччя 1988 року.
1988 рік – РУОС вручено Перехідний Червоний Прапор Мінводгоспу СРСР і ЦК профспілки по підсумках Всесоюзного змагання за другий квартал і перше півріччя 1988 року.

Костопільське МУВГ обслуговує меліоративні землі у двох адміністративних районах Рівненської області – Березнівському та Костопільському.

На територій цих районів збудовано і функціонує 52 осушувальних системи загальною площею 89886 га, в т.ч. в Березнівському районі 29 систем площею 37821 га та в Костопільському районі 23 системи площею 52065 га.

Міжрайонне управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з районними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, об’єднаннями громадян, іншими фізичними та юридичними особами.

Роботи по меліорації земель в Березнівському та Костопільському районах розпочалося на початку 60-х років минулого століття та завершились в основному до початку нинішнього століття, при цьому роботи проведені на значних площах з виконанням величезних об’ємів.

Так, в Березнівському районі побудовано та введено в експлуатацію 29 осушувальних систем, 23 з яких міжгосподарського значення з загальною площею осушення 37821 га, з яких 29724 га осушено гончарним дренажем, на 16959 га можливе двостороннє регулювання водно-повітряного режиму. На осушувальних системах влаштовано 163,2 км водоприймачів, 1513,9 км магістральних та інших каналів, прокладено 16308,2 км закритої осушувальної мережі, з них 2311,8 км колекторів та 13996,4 км дрен, побудовано 2,8 км захисних дамб, влаштовано 443 шлюза-регулятора, 29 мостів, 649 трубчатих переїздів, 30 інших споруд, 133 дренажні колодязі, 1929 гирл, 2 гідромеліоративні створи.

Ще більші об’єми виконані в Костопільському районі, де збудовано і введено в експлуатацію 23 осушувальні системи, 20 з яких міжгосподарського значення, з загальною площею осушення 52065 га, з яких 29937 га осушено гончарним дренажем, на 24777 га можливе двостороннє регулювання водно-повітряного режиму. На осушувальних системах району влаштовано 94,7 км водоприймачів, 1685,8 км магістральних та інших каналів, прокладено 15801,8 км закритої осушувальної мережі, в тому числі 2375 км колекторів, 13426,9 км дрен, побудовано 11,8 км захисних дамб, влаштовано 344 шт. шлюзів-регуляторів, 16 мостів, 885 трубчатих переїздів, 31 шт. інших споруд, 2473 дренажних колодязі, 9566 гирл.


Основні показники


Рік заснування управління..................................................... 1951
  Кількість працюючих ............................................................ 179 чол.
  Площа осушених земель ...................................................... 89886 га
  в т.ч. закритим дренажем .................................................... 59661 га
Площа із двобічним регулюванням ..................................... 41736 га
Протяжність річок ................................................................... 538,7 км
Протяжність каналів, всього ................................................ 3459,8 км
    в т.ч. МГС ............................................................................. 1513,6 км
  Кількість ГТС, всього ............................................................ 2426 шт.
  в т.ч. МГС ................................................................................ 979 шт.
Балансова вартість основних фондів, всього .................. 158,842 млн.грн.
  в т.ч. МГС ................................................................................ 43,241 млн.грн.