ВОДНІ РЕСУРСИ

Водні об’єкти Костопільщини


Річки


Всього в Костопільському районі налічується 13 річок, довжина яких становить 326 км. Із них: 11 річок довжиною більше 10 км., 2 річки (водотоки) менше 10 км. Густота річкової мережі становить 0,15-0,22 км/км2, всі річки належать до басейну правої притоки Дніпра – р. Прип’ять. Річка Горинь відноситься до середніх річок. Живлення річок загалом визначається, як мішане з перевагою снігового, але вагоме місце у живленні річок займають і дощові води, частка яких у формуванні поверхневого стоку змінюється в різні роки. Головною водною артерією Костопільщини є річка Горинь, довжина якої в межах району становить – 116,0 км. Крім того по території Костопільського району протікає р.Замчисько загальною довжиною 40 км. Річка має дві притоки р.Забара та р.Коломієць. За хімічним складом вода в р.Замчисько відноситься до гідрокарбонатно-кальцієвого класу, жорсткість її складає 3,33 -3,62 мг.екв./л., загальна мінералізація – 285 – 340 мг/л. В річці Замчисько скидають недостатньо очищені стічні води ТзОВ “Свіспан-Лімітед” – 632 тис.м3, ЗАТ “Костопільський завод скловиробів” – 182 тис.м3, та ДП “Костопільводоканал” – 632 тис.м3, що негативно впливає на якісний стан води в річці.Показники якості води в річці контролюються у п’яти пунктах спостереження. За фоновий приймають перший, що знаходиться в с.М. Любаша.


Озера


Озеро являє собою природну заглибину в земній корі, яка заповнена водою. В Україні нараховується біля 20 тис. озер з них із площею водного дзеркала 0,1 км2 більше - 7 тис. Проте скидати ці малі озера з рахунку теж не слід, враховуючи, що навколо них формується своєрідна екосистема, а крім того вони виступають важливим регулятором поверхневого стоку. Найглибшим на Україні є озеро Світязь (58,4 м.), яке знаходиться в басейні р.Західний Буг та озеро Сомине (56,9 м.) в басейні річки Вижівка. Саме заплавні озера становлять найчисленнішу генетичну групу природних водойм. Здебільшого такі „річкові озера” – проточні, а часто і взагалі розміщуються на руслі головного водостоку. Безстічні озера це такі, що приймають воду річок, але не мають явного стоку. На відміну від проточних озер, в безстічних, особливо в посушливих районах, вода містить багато солей. В Костопільському районі налічується одне озеро “Мар’янівське” розташоване біля села Мар’янівка.

Водосховища


На території Костопільського району розташоване   одне водосховище “Пісківське” збудоване на о.с. “Мар’янівка” на північ від с.Пісків, площею водного дзеркала – 98 га., повний об’єм води – 1,68 млн. м³. Водосховище здане в експлуатацію в 1991 році. Цільове призначення – зволоження. На дане водосховище були розроблені та затверджені правила експлуатації та режим роботи. Основною ціллю технічної експлуатації водосховища і водогосподарських систем є: забезпечення нормального (безаварійного) режиму роботи водосховища, каналів, споруд. Водосховище “Пісківське” наповнюється на 50-70٪, в зв’язку з тим, що 30-50٪ його наповнення передбачалось за рахунок підкачки води стаціонарною насосною станцією. На даний час насосна станція не працює, насоси ОПВ – 2500- 4,2-2 шт. списані з балансу Пісківської сільської ради, а приміщення станції та аванкамери зруйновані. Гідротехнічні споруди та чаша водосховища знаходяться в задовільному стані. Забезпеченість водосховища водою незадовільна.


Ставки


В Костопільському районі налічується 123 ставки, загальною площею водного дзеркала – 570,09 га., що акумулюють 7218,09 млн. м³ води. На сьогодні 58 % ставків від загальної кількості, здані в оренду для рибогосподарських потреб. Друге місце займають ставки загального користування.

Водні об’єкти Березнівщини


Річки


Всього в Березнівському районі налічується 26 річок, загальна довжина яких становить 406 км. Із них: 16 річок довжиною більше 10 км., 10 річки (водотоки) менше 10 км. Густота річкової мережі становить 0,15-0,22 км/км2, всі річки належать до басейну правої притоки Дніпра – р. Прип’ять. Річка Горинь відноситься до середніх річок. Живлення річок загалом визначається, як мішане з перевагою снігового, але вагоме місце у живленні річок займають і дощові води, частка яких у формуванні поверхневого стоку змінюється в різні роки. Головною водною артерією Березнівщини є річка Горинь, довжина якої в межах району становить – 95,1 км. В р.Случ скидають недостатньо очищені стічні води ДП “Комунальник” (м.Березне), Бистрицького мехзаводу, КП “Березневодоканал”, ТзО“ Моквинська паперова фабрика”, ТзОВ “Березнериба ”, що призводить до погіршення якості води.


Озера


В Березнівському районі на заплаві р. Случ розташовані п’ять озер: "Вербське", розташоване у Вітковицькій сільраді площею 3,44 га; "Городищенське", розташоване в Городищенській сільраді площею 39,5 га; "Медведок", розташоване в Городищенській сільраді площею 24,8 га; "Княже". розташоване в Тишицькій сільраді площею 20,5 га; "Вербське", розташоване у Вітковицькій сільраді площею 4,44 га. Призначення всіх озер - загального користування, землекористувачами і водокористувачами є відповідні сільради.

Водосховища


На території Березнівського району розташоване одне водосховище “Боберське” збудоване на о.с. “Князівка” неподалік с.Князівка, введене в експлуатацію в 1972 році, площа, площею водного дзеркала – 124,1 га. (згідно даних Держкомзему у Березнівському районі Рівненської області), повний об’єм води – 2,918 млн. м³., цільове призначення якого регулювання повені та риборозведення. На дане водосховище були розроблені та затверджені правила експлуатації та режим роботи. Основною ціллю технічної експлуатації водосховища і водогосподарських систем є: забезпечення нормального (безаварійного) режиму роботи водосховища, каналів, споруд.


Ставки


В Березнівському районі налічується 119 ставки, загальною площею водного дзеркала – 704,51 га., що акумулюють 7170,97 млн. м³ води. На сьогодні 30 % ставків від загальної кількості, здані в оренду для рибогосподарських потреб. Значне місце займають ставки загального користування.