ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ


ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ
РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
КОСТОПІЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

Н А К А З

м. Костопіль
14.02.2012 р.                                                      № 12 - В


Про затвердження плану заходів щодо запобігання
корупційним і злочинним проявам


З метою систематизації у 2012 році роботи щодо запобігання корупційним і злочинним проявам та забезпечення безумовного виконання заходів, передбачених Державною програмою щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240, наказу Держводагентства України від 31.01.12р. №46, наказу Рівненського облводресурсів від 13.02.12р. №12-В,


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити План заходів Костопільського МУВГ на 2012 щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 (додається).


2. Заступнику начальника, керівникам структурних підрозділів, забезпечити безумовне виконання цих заходів.


3. До 25 лютого 2012 року подати у відділ бухгалтерського обліку і звітності Рівненського облводресурсів відповідні заходи організацій, затверджені в установленому порядку.


4. До 15 січня 2013 року проінформувати Рівненське облводресурсів про стан виконання заходів.


5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника Процика В.Г.


Заступник начальника управління                                   В.Г.ПроцикЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Костопільського МУВГ
від 14.02.2012 року № 12-В

План заходів

Костопільського МУВГ на 2012 рік щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо
запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240


1. Вжити невідкладних заходів щодо забезпечення виконання Плану заходів організації виконання Указу Президента України від 5 жовтня 2011 року № 964 «Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції».


2. Впроваджувати механізми зменшення рівня корупції в Україні відповідно до положень Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001.


3. Дотримуватись вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, передбачених указами Президента України та рішеннями Уряду.


4. Забезпечити функціонування, ведення та оновлення веб-сторінок, залучених до надання адміністративних послуг, а також таких, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних та платних послуг.


5. З метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм.


6. Забезпечити детальний розгляд пропозицій і звернень, що надходять до управління від підприємців і громадян у частині протидії корупції у водогосподарському комплексі, та оперативне вжиття заходів, спрямованих на вирішення порушених питань.


7. Забезпечити обов’язковий періодичний розгляд на виробничих нарадах питань про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами.


8. Забезпечити ефективне та раціональне використання державного майна та безумовне дотримання вимог чинного законодавства щодо оренди державного майна. Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурсній основі.


9. Відділу бухгалтерського обліку, головному економісту забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету.


10. З метою запобігання створенню причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним із корупцією, в роботі працівників управління, забезпечення відкритості і прозорості у фінансовій діяльності, у запровадженій на веб-сайті рубриці «Запобігання проявам корупції» систематично висвітлювати діяльність управління, пов’язану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу, роботу щодо запобігання службовим злочинам.


11. Здійснювати контроль за станом використання майна працівниками управління з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків.


12. Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 року № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».


13. Забезпечити дієвий контроль за безумовним дотриманням вимог чинного законодавства щодо складання договорів на виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей та дієвий контроль за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель.


14. З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг.


15. З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечити щомісячний дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками управління.


16. Продовжити практику тісної співпраці з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна.


17. Своєчасно інформувати правоохоронні органи про виявлені правопорушення.


18. У процесі проведення за участю громадських (неурядових) організацій та науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, зустрічей з представниками органів виконавчої влади та засобів масової інформації порушувати питання, які б сприяли формуванню негативного ставлення громадян, у тому числі молоді, до корупції.


19. Систематично інформувати керівництво облводресурсів про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції.